MSc Communication, Policy and Management

Communication, Policy and Management

This Master’s programme can only be followed in Dutch, so the next information is written in Dutch.

Het programma

De master Communicatie, beleid en management is te volgen in Utrecht aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het masterprogramma wordt binnen de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aangeboden. Bijzonder is de kleinschaligheid van de master; de persoonlijke betrokkenheid en interactiviteit is groot. Elk jaar worden 25 studenten toegelaten die intensief begeleid worden door een vaste begeleider. In de master wordt ook aandacht besteed aan het internationale perspectief. Docenten werken met internationale literatuur, internationaal vergelijkende casestudies en er komen gastsprekers langs uit het buitenland. Bovendien heb je de mogelijkheid om je scriptie in Milaan, Barcelona, Warschau, Boekarest of Brighton te schrijven.

Inhoudelijk

Tijdens de master leer je inzien welke cruciale rol communicatie vervult bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Daarbij ontdek je verschillende manieren waarop managers communicatiemiddelen kunnen inzetten om via samenwerking het kennismanagement in hun organisatie te bevorderen. Vervolgens ga je kijken naar de manier waarop managers via beleid trachten gewenste veranderingen bij externe doelgroepen tot stand te brengen. Je leert over leiderschapsstijlen en het motiveren van personeel en na het programma weet je hoe je in- en externe communicatie als sturingsmiddel kunt inzetten. In een aantal workshops ga je in op methoden en technieken, zodat je zelfstandig een literatuurstudie en empirisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Bovendien leer je voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld managers, professionals, consultants en wetenschappers) de resultaten van dergelijk onderzoek helder te verwoorden. Je sluit het masterprogramma af met het onderzoeksseminar Communicatie aan het werk. 

Mijn ervaring

Binnenkort hoor ik of ik mag starten met de master Communicatie, beleid en management, waardoor ik nu nog niet weet of deze zal gaan bevallen. Wat ik wel weet, is dat ik er heel veel zin in heb om te starten ;). De keuze voor dit programma komt bij mij voort uit positieve verhalen van medestudenten en het feit dat de opleiding goede banden heeft met de beroepspraktijk. Om toelaatbaar te zijn voor het masterprogramma volg ik momenteel de minor Bestuur- en Organisatiewetenschappen Algemeen. Deze minor duurt een half jaar en start twee keer per jaar; zowel in februari als in september. De master start alleen in september en duurt één jaar. De genoemde minor bevalt erg goed, net zoals de stad Utrecht. Ik heb het hier erg naar mijn zin! Heb je nou nog meer vragen over de master, de minor of misschien over iets heel anders? Laat het mij dan weten! Je kunt mij mailen op: jongsma.annelies@gmail.com.

​Annelies Jongsma