Board year at Commotie

Informatie over een bestuursjaar

Wat houdt een bestuursjaar precies in? En hoeveel tijd ben je er mee kwijt? Ontdek op deze pagina hoe een bestuursjaar bij Commotie eruit ziet! Het huidig bestuur, studie-adviseur en Raad van Advies lid Aletta Westra-Hofstee, professor CIW en hoofd clusterbestuur Tom Koole en oud voorzitter Taylan de Vries vertellen wat over een bestuursjaar.

Hoe kan ik solliciteren?

Op woensdagavond 17 april is een algemene Informatie avond over een bestuursjaar. Hier zal het huidig bestuur informatie geven over een bestuursjaar en komen de speficieke functies aan bod. Ook heb je deze avond de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. Wil je liever een persoonlijk gesprek met één van ons aangaan? Neem dan contact met één van ons op of mail naar: board@svcommotie.nl.

Solliciteren voor een bestuursjaar 2019-2020 kan door je cv en sollicitatiebrief te sturen naar board@svcommotie.nl. De sollicitatie deadline is 28 april 2019 (dus uiterlijk 28 april 23:59).

Algemeen

Als bestuur van de vereniging ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er zich binnen de vereniging afspeelt. Ook moet je soms verantwoording afleggen naar de buitenwereld en ben je aanspreekpunt voor externe partijen.

Je ziet erop toe dat er maandelijks een gevariëerd aanbod van activiteiten wordt neergezet voor de leden van Commotie. Je voert een beleid dat bestaat uit onderdelen die jaarlijks terugkeren en onderdelen die je als bestuur nieuw introduceert of anders uitvoert. Achter de schermen maak je als bestuurslid nog veel meer dingen mee dan dat je in eerste instantie als lid ziet. Voorbeelden zijn afspraken met externe partijen, activiteiten met andere besturen van andere studies uit Groningen of activiteiten met zusterverenigingen (communicatie verenigingen) uit heel Nederland. Je leert tijdens een bestuursjaar ontzettend veel nieuwe mensen kennen!

Functie specifieke taken

Daarnaast heeft elke functie in het bestuur haar eigen specifieke activiteiten en taken die voor en achter de schermen plaatsvinden. Het huidig bestuur zal achtereenvolgs de taken van elke functie aan je uitleggen:


Voorzitter (Chairman) '18-'19 Floortje van Oppen

"Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging. Je bent de eindverantwoordelijke binnen je bestuur, binnen de vereniging en ook naar andere externe partijen buiten je vereniging.

Het takenpakket van een voorzitter is erg verschillend. Voor leden van de vereniging zijn deze taken niet altijd zichtbaar op het eerste gezicht. De zichtbare taken zijn het leiden van de bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en de Raad van Advies vergaderingen. Ook houd je praatjes op de bachelor uitreiking, één-dag-studentdagen en in de introductieperiode. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor andere studieverenigingen, de opleiding en andere organisaties en onderhoud je deze contacten met maandelijkse afspraken. Zo ben je als voorzitter aanwezig bij elk studieverenigingenoverleg van de Faculteit Letteren, houd je (samen met de extern coördinator) contact met de opleiding door middel van een twee maandelijks gesprek met Mike Huiskes (programma coördinator van opleiding CIW), ben je bij de zusjes-overleggen met alle andere zusterverenigingen in Nederland en onderhoud je het contact met studentorganisaties.

Ook houd ik de LinkedIn, Career Services en onze Instagram pagina bij! 

De minder zichtbare taken van een voorzitter zijn het aansturen en toezicht houden op zaken binnen de vereniging. Aan het begin van je bestuursjaar schrijf je met je bestuursgenoten een beleidsplan. Als voorzitter houd je het hele jaar toezicht op dit plan, en zorg je dat de doelen uit dit plan behaald worden. Je ondersteunt je bestuursgenoten en helpt ze bij hun taken wanneer dit nodig is. Het is dus belangrijk dat je een goed overzicht hebt van wat er binnen je bestuur en vereniging gebeurt. Ook is het belangrijk dat je als voorzitter streng moet zijn wanneer iets niet helemaal goed verloopt.

Behalve functie-specifieke taken, ben je tijdens zo’n jaar vooral samen met je bestuur. Het is een intensief jaar waarin je veel leert over het organiseren van activiteiten, universiteitsprocessen en beslissingen die je moet maken in een (niet altijd optimale) situatie. Daarnaast leer je tijdens zo’n jaar ontzettend veel nieuwe mensen kennen, breid je je netwerk uit en heb je een heleboel feestjes en gezelligheid!

Dit is grofweg een overzicht van de taken als voorzitter van Commotie. Mocht je hier nog vragen over hebben, of wil je iets anders weten over een bestuursjaar bij Commotie, je kunt mij altijd vragen!"

JMSpoelstraFotografie_SVCommotie_final__MG_1271.jpgJMSpoelstraFotografie_SVCommotie_final__MG_1291.jpg

Secretaris (Secretary) '18-'19 Lucia Jansen

“Als secretaris heb ik verschillende taken, waardoor het naar mijn mening een erg afwisselende functie is. Zo beheer ik de bestuursmail en is het vervolgens mijn taak om de binnengekomen mailtjes te beantwoorden of ze bij het juiste bestuurslid terecht te laten komen. Ook houd ik de website en ledenadministratie bij, en maak ik de notulen tijdens de CCV, bestuursvergadering, ALV's en andere vergaderingen. Daarnaast ontvangen alle Commotie leden elke maand de nieuwsbrief en andere informatieve e-mails van mij. Je leert als secretaris dus ook hoe je mails moet opstellen en vormgeven, wat erg handig is als communicatiestudent! Dit jaar help ik voor een groot deel ook mee met sponsoring ophalen, omdat er genoeg tijd voor mij was om bij te springen. Genoeg te doen dus!

Naast het feit dat een bestuursjaar gewoon ontzettend leuk is, is het ook erg leerzaam! Je leert samenwerken, dingen organiseren, plannen en nog veel meer handige skills waar je ook later tijdens je baan nog veel aan zal hebben. Ik kan zeggen dat ik een ongelooflijk leuk jaar heb gehad en ga het volgend jaar zeker missen. Je kunt me natuurlijk altijd even aanspreken als je nog vragen hebt hierover!"


Penningmeester (Treasurer) '18-'19 Jamyro Haurissa

"Als penningmeester ben je de schatbewaarder van de vereniging. Binnen een letterenvereniging als Commotie heb jij dan een unieke taak, je zult namelijk veel met cijfers bezig zijn. Maar wees niet bang, het penningmeesterschap is absoluut geen hogere wiskunde.

Ik draag als penningmeester een grote verantwoordelijkheid, ik beheer namelijk het geld van Commotie. Dit doe ik door aan het begin van het jaar een begroting op te stellen. Deze begroting is een richtlijn voor alle inkomsten en uitgaven van het jaar. Het geld komt binnen door contributie, sponsoring, subsidies en deelnemersgeld van de leden. Voor externe partijen stel ik facturen op en bij eigen leden incasseer ik hun bijdrage. Waarschijnlijk hebben jullie tijdens deze maandelijkse incasso’s mijn naam het vaakst voorbij zien komen.

Maar, ik zit als penningmeester zeker niet de hele tijd achter mijn rekenmachine. Ook heb ik veel contact met de commissies. Ik help de penningmeesters met het maken van hun begrotingen en ik volg de eindbalansen van de activiteiten. Het is namelijk de bedoeling dat de inkomsten en uitgaven aan het einde van het jaar gelijk zijn. 

Kortom: door het hele jaar heen moet ik overzicht bewaren, weten wat er speelt en kijken hoe ik een goede balans kan vinden tussen de inkomsten en uitgaven. Heb jij oog voor detail? Dan past het penningmeesterschap zeker bij jou."

JMSpoelstraFotografie_SVCommotie_final__MG_1308.jpg


JMSpoelstraFotografie_SVCommotie_final__MG_1325.jpg

Intern Coördinator (Commissioner of Internal Affairs) '18-'19 Chiel Visser

“Als Intern Coördinator is het jouw taak om toezicht te houden op de commissies en up-to-date te blijven over hun vooruitgang. De updates koppel je wekelijks terug aan het bestuur tijdens de bestuursvergadering. Om te weten hoe het allemaal gaat binnen de commisies, heb je vooral veel contact met de commissievoorzitters. Je hebt als Intern inzicht in de notulen van elke commissie en soms vergader je met een commissie mee, zo blijf je goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Natuurlijk ben je ook een aanspreekpunt voor alle andere leden. Als Intern ben je daarom erg veel met je telefoon bezig, dus kan je er beter maar extra vaak op kijken! Daarnaast zijn er soms situaties waarin je als Intern hard moet optreden, je moet hier dus niet bang voor zijn!

Een vaste taak als Intern Coördinator is het plannen en leiden van de voorzittersvergaderingen, die twee keer in het jaar plaatsvinden. Tijdens deze vergadering geef je informatie en tips en deel je ideeën met alle commissievoorzitters. Naast deze vergaderingen heb je ook individuele gesprekjes en evaluaties met de voorzitters om te evalueren hoe het gaat binnen de commissie en wat beter kan. Verder ben je als intern verantwoordelijk voor de Centrale Commissie Vergadering (CCV), die elke eerste dinsdag van de maand plaatsvindt. Tijdens deze avond presenteer je de CCV en vertel je de ontwikkelingen en gebeurtenissen van de maand. Daarnaast houd je de Commissie Competitie bij, en geef je updates hierover aan de commissies. 

Als intern is je week nooit hetzelfde. Soms heb je een drukke week met veel activiteiten en veel afspraken, en soms een week waarbij je geen activiteiten hebt en er niet veel geregeld hoeft te worden. Deze afwisseling maakt het intensief maar ook heel leuk! Vanwege deze afwisseling kan ik naast mijn functiespecifieke taken ook veel andere taken nog op me nemen wat ik graag doe.

Ook binnen de opleiding heb ik eens in de twee maanden samen met Floortje een gesprek met Mike Huiskes over hoe het gaat met de studie CIW en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit is echter ook niet een taak specifiek voor mijn functie.

Een functie als Intern Coördinator is uitdagend en nooit saai. Je hebt veel contact met leden van de commissies, waardoor je veel (nieuwe) mensen leert kennen. Je leert veel van het organiseren van activiteiten en je bent erg trots op de commissies als ze iets tot een goed eind brengen. Je leert ontzettend veel van een bestuursjaar. Als laatste wil ik graag zeggen dat mijn functie er echt voor heeft gezorgd dat ik het meeste uit mijn bestuursjaar kon halen. Dit alles maakt dat mijn bestuursjaar een heel groot succes is.”
Extern Coördinator (Commissioner of External Affairs) '18-'19 Bridget Soer

"Als Extern Coördinator ben je verantwoordelijk voor samenwerkingen tussen Commotie en externe partijen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven, andere studieverenigingen en bepaalde afdelingen binnen de universiteit. Een belangrijk onderdeel van samenwerking met bedrijven is de sponsoring. Je zoekt leuke bedrijven waarmee we een samenwerking kunnen aangaan in ruil voor een financiële bijdrage of andere diensten. Hierdoor heb je veel contact met verschillende mensen en kom je op veel nieuwe plekken. Je komt veel in aanraking met mensen uit het werkveld en dus ook al op welke plekken je na je studie terecht zou kunnen komen. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend tof om goede deals voor Commotie te kunnen sluiten!

Naast de samenwerkingen met bedrijven ben je veel bezig met samenwerkingen met andere studieverenigingen. Als we een samenwerking met een studievereniging willen aangaan ben jij degene die contact legt en onderhoud met deze vereniging. Daarnaast ben ik dit jaar betrokken bij de organisatie van ons Wintergala en Alfabetfeest en meerdere samenwerkingen met studieverenigingen. Hierdoor heb je contact met besturen van studieverenigingen van hele verschillende studies van diverse faculteiten.

Daarnaast heb je contact met Career Services en regel je de boekverkoop en het Career Event, samen met de StuCee. Ook hou je contact met StudyStore die de boekenverkoop van Commotie verzorgen.

Kortom, als Extern Coördinator heb je heel veel verschillende contacten waardoor je rol veelzijdig is. Je hebt de vrijheid zelf invulling te geven aan diverse samenwerkingen waardoor je creatief kan zijn en steeds weer interessante, nieuwe samenwerkingen kan opzetten. Mijn netwerk is ontzettend gegroeid dit afgelopen jaar! Dus ben jij sociaal, vertegenwoordig je Commotie graag bij externe partijen en heb je de drive om altijd de beste samenwerkingen op te zetten? Dan is de functie Extern Coördinator zeker iets voor jou!"

JMSpoelstraFotografie_SVCommotie_final__MG_1286.jpg


Foto_Aletta_Westra-Hofstee.png
Aletta Westra-Hofstee, Studieadviseur CIW

"Als studieadviseur heb ik veel aan goede en actieve bestuursleden. Ik heb geregeld contact met het Commotiebestuur in verband met de (voorlichtings)activiteiten. En omgekeerd weten de bestuursleden mij ook goed te vinden voor allerhande vragen, o.a. voor de organisatie van bijeenkomsten.

Als bestuurslid leer je veel: netwerken, organiseren, plannen, snel schakelen, managen, samenwerken, inzicht krijgen in bestuurszaken en de werking van (grote) organisaties. Deze kennis kan je later van pas komen bij sollicitaties.

De combinatie bestuur en studie is niet altijd even gemakkelijk. Twijfel je of je moet solliciteren naar een bestuursfunctie, dan kan een gesprek met de studieadviseur je helpen om alles op een rij te zetten, en bijvoorbeeld een goede planning te maken.""Na een jaar feesten organiseren met de SpeCie besloot ik te solliciteren voor het Commotiebestuur. In september 2009 begon mijn bestuursjaar waarin ik voorzitter van de vereniging ben geweest. Ik heb een geweldig, leerzaam jaar gehad. Als voorzitter heb ik me vooral kunnen ontwikkelen op het aansturen en motiveren van een team, samenwerken en public speaking.

Het bestuursjaar heeft me geholpen mijn interesses en sterktes te ontdekken, waardoor ik een beter beeld kreeg van wat ik in de toekomst wilde doen. Dit in combinatie met mijn voorkeuren binnen de opleiding, maakte dat ik wilde gaan werken als marketeer bij een dynamisch FMCG-bedrijf. Voor de masterstage heb ik bij FrieslandCampina gesolliciteerd en door mijn bestuursjaar had ik zeker een streepje voor tijdens de procedure. Na een halfjaar stage ben ik aan mijn droombaan als marketeer bij FrieslandCampina begonnen waar ik nu meer dan 2 jaar met veel plezier werk.

Het bestuursjaar bij Commotie was voor mij een mooi jaar waar ik nog regelmatig met mijn bestuursgenoten op terugblik onder het genot van een borrel in de kroeg. Ik raad je zeker aan om voor het bestuur te solliciteren en een leerzaam en fantastisch jaar tegemoet te gaan"

Taylan.jpg
Taylan de Vries, Voorzitter '09-'10tom.png
Tom Koole, professor CIW en hoofd Clusterbestuur

"Voor de docenten CIW en voor het bestuur van de afdeling CIW is het heel belangrijk dat er een goed lopende studievereniging is zoals Commotie. Commotie zorgt ervoor dat CIW niet alleen een programma is met cursussen, toetsen, en een diploma aan het eind, maar dat er tijdens de jaren dat je CIW studeert ook een sociale omgeving is waarin je met medestudenten activiteiten kunt ondernemen die soms niet met CIW te maken hebben - borrels en feesten zijn heel belangrijk - maar die heel vaak ook een ander perspectief op de opleiding bieden zoals de buitenlandse reis, de communicatieconferentie, en de kroegcolleges.

Voor de student zelf is een bestuursjaar een zeer verrijkende ervaring. Je hebt regelmatig overleg met andere studieverenigingen, met het studentlid van het faculteitsbestuur en met het afdelingsbestuur zodat je beter snapt wat er elders in de faculteit en op de universiteit speelt, ook vanuit het perspectief van de docenten. Je organiseert activiteiten samen met de andere communicatie-opleidingen in Nederland. Kortom, je doet niet alleen bestuurservaring op maar je verbreedt je blik en niet onbelangrijk voor de arbeidsmarkt starks, je geeft je cv meer inhoud."

Our sponsors