Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies vergadert enkele malen per jaar met het bestuur van Commotie. In deze vergadering worden bijvoorbeeld financiële- en beleidsstukken doorgenomen. Daarnaast roept het bestuur de hulp van de Raad van Advies in wanneer er bijvoorbeeld moeilijke of belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Hierbij kan de Raad van Advies het bestuur van advies voorzien. Vergaderingen en contact geschieden in principe op initiatief van het bestuur, maar dit mag ook vanuit de Raad van Advies. Meer hierover is te lezen in het reglement van de Raad van Advies.

De raad is samengesteld uit een aantal oud-bestuursleden, mensen uit het werkveld en iemand vanuit de opleiding. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Nanno Siegers (VOOR Communicatie)
  • Drs. Aletta Westra-Hofstee (Studieadviseur bij Communicatie- en Informatiewetenschappen)
  • Aileen van der Neut (Oud-student CIW)
  • Annick Werners (Voorzitter bestuur 2015-2016)
  • Roel Dijkstra (Secretaris bestuur 2015-2016)
  • Marc van Eck (Secretaris bestuur 2016-2017)
  • Sanne Heitkamp (Intern Coördinator 2016-2017)