KasCommissie

De kascommissie is nauw betrokken bij de financiële huishouding van Commotie. Zo controleert zij met regelmaat de boekhouding en moet ook de jaarrekening door de kascommissie goedgekeurd worden. Meer over de taken en rechten van de kascommissie zijn te vinden in het regelement.

Momenteel bestaat de kascommissie uit de volgende drie personen:

  • Stan Wolbers (Penningmeester ODIOMbestuur 2016-2017)
  • Lard Andringa (Penningmeester Commotie bestuur 2016-2017)
  • Marc van Eck (Secretaris Commotie bestuur 2016-2017)