ComMa-commissie

18194824_1884339151786702_503067361271288370_n.png

De ComMa-commissie organiseert in samenwerking met de MARUG het jaarlijkse ComMa-congres. MARUG is de interfacultaire studievereniging voor marketinggeïnteresseerden. 

De commissie is gedurende een half jaar bezig met het organiseren van het ComMa Congres die in oktober zal plaatsvinden. Vijf studenten zijn verantwoordelijk voor het bedenken van een overlappend communicatie en marketing thema en het vullen van een middag met interessante lezingen en workshops. Het is voor de organiserende studenten een ideaal evenement om te kunnen proeven hoe het is om een kleinschalig congres neer te zetten voor bachelor studenten en hoe het is om verantwoordelijkheid te hebben voor de verschillende taken.

De functies binnen de commissies zijn als volgt:

  • Voorzitter

  • Externe betrekkingen & penningmeester

  • Thematiek & sprekers

  • PR & Promotie

  • Dagorganisatie

Voorzitter
Als voorzitter onderhoud je de contacten met het Commotie en MARUG bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, motiveren en ondersteunen van het team tijdens het gehele traject naar het evenement toe. Daarvoor is belangrijk dat elk commissielid al aan het begin precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Verder vallen onder deze functie ook een aantal operationele zaken, zoals het plannen van de vergaderingen met de gehele commissie en het regelen van allerlei bijkomstige zaken. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een goede sfeer binnen de commissie heerst. Tot slot ben jij degene die een algemeen plan van aanpak en een aansluitende planning moet opstellen en ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang hiervan.

Externe betrekkingen & penningmeester
De belangrijkste taak van de extern is het werven van de hoofd- en co-sponsor(en). De extern handelt alle contacten met de diverse bedrijven af. Van groot belang is tevens dat alle contractuele afspraken worden nagekomen. Bij deze functie kom je veelvuldig in contact met bedrijven, hiertoe is een vlotte babbel en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Binnen deze functie heb je veel contact met de Externe Betrekkingen van het bestuur, die je tips kan geven welke bedrijven je kunt benaderen en hoe je dit het beste kan aanpakken. Deze functie kan relatief tijdrovend zijn; het is een uitdaging om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de waarde van je evenement!

De functie penningmeester is er uiteraard om de administratie bij te houden, maar ook om de begroting op te stellen, te checken en up-to-date te houden. Verder moet de penningmeester financiële verantwoording afleggen naar het bestuur en moet deze subsidies regelen.

Thematiek & Sprekers
De functie thematiek & sprekers houdt in dat je het thema van de dag bepaalt en verder ontwikkelt. Als het thema eenmaal vast staat ga je aan de slag met het benaderen van geschikte sprekers. Je onderhoudt de contacten met hen en zoekt samen met hen naar een geschikte invulling van de lezing. Wanneer de invulling van alle sprekers bekend is, wordt het tijd om de opzet van de dag en de dagplanning vast te stellen.

PR & Promotie
De PR & Promotie gaat samen met de functie thematiek aan de slag om ervoor te zorgen dat het gekozen thema wordt uitgewerkt, door onder andere een goede slogan te bedenken. Het is een functie waarin je je creativiteit kwijt kunt. In overleg met de rest van de commissie stel je een beleid op over wat je wilt uitstralen en hoe je dit, op een uiteraard opvallende wijze, wilt doen. Denk aan de website, posters, advertenties en flyers. Ook onderhoud je het contact met de drukker en zorg je voor een leuke goodiebag!

Dagorganisatie
De taak behorende bij de functie dagorganisatie (DO) is het regelen van alle taken die samenhangen met de dag waarop het evenement plaatsvindt. Hiertoe behoren het regelen van de locatie, de contacten onderhouden met deze locatie en onderhandelen over de prijzen, lunch en aankleding. Tevens is het de bedoeling dat je een draaiboek samenstelt waarin tot op de detail wordt aangegeven wat op welk moment gebeurt en welke personen daar zorg voor moeten dragen. Eveneens moeten er draaiboeken voor de bedrijven en de locaties worden gemaakt. Naast deze zaken zijn er nog diverse andere verantwoordelijkheden waar je mee te maken zal krijgen, zoals het voorzien in de juiste apparatuur en het verzorgen van de catering.

Naast de functie dagorganisatie zal jij de rol van secretaris op je nemen. Dit houdt in dat je notuleert tijdens de vergaderingen, deze vervolgens uitwerkt en mailt naar je commissieleden en de besturen.