Alumni

Columni.jpg
Columni

Columni - de alumnivereniging voor oud communicatiestudenten

Columni is sinds 1996 de oud-studentenvereniging van opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van communicatie:

  • Communicatie-
     en Informatiewetenschappen
  • Communicatiekunde
  • Algemene Letteren, variant Communicatie, Documentatie en Voorlichting
  • Nederlandse Taal en Letterkunde, specialisatie Taalbeheersing, Interne en Externe Communicatie van Organisaties

Columni organiseert een aantal maal per jaar activiteiten door het hele land, zoals lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken, soms in samenwerking met Commotie. De activiteiten van Columni zijn vakmatig interessant en bieden de mogelijkheid contacten te leggen met oud-medestudenten. De activiteiten hebben altijd een relatie met de studie of de universiteit. 

Wil je na je studie nog contact houden met je medestudenten? Dan is Columni de Alumnivereniging voor jou. Alle informatie over Columni is te vinden op hun website: www.columni.nl